نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغ طرح هاي مصوب جامع تفصيلي شهرهاي عقدا – احمدآباد و مروست

ابلاغ طرح هاي مصوب جامع تفصيلي شهرهاي عقدا – احمدآباد و مروست


ابلاغ طرح هاي مصوب جامع تفصيلي شهرهاي عقدا – احمدآباد و مروست

در اجراي ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه وعمران ،طرح هاي جامع تفصيلي شهرهاي عقدا  و احمدآباد از توابع شهرستان اردكان و شهر مروست از توابع شهرستان خاتم  از سوي دبيرخانه شورايعاي معماري و شهرسازي وزارت راه وشهرسازي در اسفند ماه سال گذشته جهت اجراء به رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ابلاغ شد .

مديرشهرسازي و معماري اداره كل راه وشهرسازي استان يزد ضمن اعلام اين خبرگفت : طرح هاي مصوب جامع – تفصيلي سه شهر عقدا ، احمدآباد اردكان و مروست كه تا افق 1405 پيش بيني وتهيه شده است ، جهت تدفيق و اجراء توسط شهرداريهاي و ساير دستگاههاي ذيصلاح ، در اواخر روزهاي پاياني سال 93 از طريق دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به استاندار محترم يزد ابلاغ گرديده .

مهندس مسعود جعفريان  افزود:  بر اساس مساحت و حرايم شهر ها درطرح هاي ابلاغي ، شهرداريهاي هر شهر طبق قانون مكلفند در برنامه توسعه و عمران شهر بر اساس ضوابط مقررات ابلاغ شده در طرح ، ساخت و ساز هاي شهري  را كنترل  و نظارت نمايد و كليه مجوز ها و پروانه اي ساخت و ساز واجراي طرح هاي توسعه شهري را تدفيق دهند . 

 وي در خصوص مساحت طرح هاي مصوب افزود : مساحت طرح ها به تفكيك درشهر عقدا با وسعت 189 هكتار در شهر احمدآباد 201 هكتار و در شهرمروست 259 هكتار مي باشد.