نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه


اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

اتمام پروژه سنگ فرش بوستان علقمه

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،پروژ بازسازی سنگ فرش بوستان علقمه این شهر به پایان رسید