نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح سم پاشی درختان سطوح شهر عقدا

اجرای طرح سم پاشی درختان سطوح شهر عقدا


اجرای طرح سم پاشی درختان سطوح شهر عقدا

اجرای طرح سم پاشی درختان سطوح شهر عقدا

اجرای طرح سم پاشی درختان سطوح شهر عقدا

به گزارش روابط شهرداری عقدا،با هدف از بین بردن آفت شته و سفیدک آرد آلو سم پاشی درختان سطح شهر عقدا آغاز شد .

جمال موسوی مسئول فضای سبز شهرداری عقدا با بیان این مطلب افزود تاکنون  50٪ از درختان موجود در خیابانها و بلوارها و میادین سم پاشی شده و تا پایان هفته جاری نسبت به سم پاشی بقیه آنها اقدام خواهد شد .