نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز پروژه ی احداث میدان آیت الله خاتمی

آغاز پروژه ی احداث میدان آیت الله خاتمی


آغاز پروژه ی احداث میدان آیت الله خاتمی

آغاز پروژه ی احداث میدان آیت الله خاتمی

آغاز پروژه ی احداث میدان آیت الله خاتمی

 

به گزارش شهرداری عقدا،مهندس سعیدی شهردار عقدا گفت:فاز اول پروژه ی احداث میدان آیت الله خاتمی  با مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت پیوسته در حال انجام است

وی بیان داشت: نگاه عدالت محورشهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به همه شهر وجود دارد و فعالیت های عمرانی در همه شهر در حال انجام است