نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهي استخدام پيماني در شهرداري شهرهاي استان /شهرداری عقدا به یک نیروی انسانی و یک حسابدار نیازمند است

آگهي استخدام پيماني در شهرداري شهرهاي استان /شهرداری عقدا به یک نیروی انسانی و یک حسابدار نیازمند است


آگهي استخدام پيماني در شهرداري شهرهاي استان /شهرداری عقدا به یک نیروی انسانی و یک حسابدار نیازمند است

 

 

آگهي استخدام پيماني در شهرداري شهرهاي

ابركوه، اردكان، بافق، تفت، زارچ، شاهديه، عقدا، هرات، مهريز، مهردشت، حميديا، نير، ندوشن و يزد

 

استانداري يزد براي تامين نيروي انساني مورد نياز شهرداري هاي ابركوه، اردكان، بافق، تفت، زارچ،شاهديه،عقدا، هرات، مهريز،مهردشت،حميديا،نير،ندوشن و يزداز محل سهميه استخدامي شماره 166181 مورخ 94/7/18 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نامه شماره 35666 مورخ 94/8/17 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ، در نظر دارد تعداد 122 (يكصد و بيست و دو) نفر افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصي، مصاحبه وگزينش به صورت پيماني براي خدمت در شهرهاي ابركوه، اردكان، بافق، تفت، زارچ،شاهديه،عقدا، هرات، مهريز،مهردشت،حميديا،نير،ندوشن و يزدبه شرح جدول پيوست استخدام نمايد .

 

الف - شرايط عمومي

1 . داشتن حداكثر سي و پنج سال تمام سن در اولين روز ثبت نام .حداكثر سن داوطلبان در رشته شغلي كاردان آتش نشان (25)سال و رشته شغلي آتش نشان (راننده) (30) سال در زمانثبت نام ميباشد.

2. داشتن تابعيت ايران

3 . دارا بودن كارت پايان خدمت يا كارت معافيت قانوني براي مردان (رشته شغلي آتش نشان و كاردان آتش نشان دارا بودن كارت معافيت غيرپزشكي )

4 . عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني

5 . نداشتن سابقه محکوميت جزايي موثر

6. نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي اجرايي به موجب آراء مراجع قانوني

7 . داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي شود

8 . دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه

9. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

10.  التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

ب - شرايط اختصاصي

 1. داوطلبان نمي توانند از مستخدمين رسمي،ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي اجرايي و بازنشسته يا بازخريد خدمت باشند.
 2. پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس از اعلام رسمي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري از طريق سايت مربوطه نسبت به ارائه مدارك لازم و تکميل پرونده و ارائه تعهد محضري براي 7  سال مبني بر عدم هرگونه انتقال و ماموريت به ساير شهرداري ها و سازمان هاي وابسته و نيزدستگاه هاي اجراييديگر اقدام نمايند. عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام تلقي خواهد شد.
 3.  موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .

الف - داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ( از تاريخ 1359/6/31لغايت 1367/5/29)، به طور داوطلبانه خدمت نموده اندبه ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشکي رزمندگان داوطلب در اثرمجروحيت در جبهههاي نبرد حق عليه باطل.

ب - اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال .

پ داوطلباني كه درطول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و ياگروه‌هاي ضد انقلاب درآمده‌اند به ميزان مدت اسارت وحضوردر جبهه.

ج -  داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شركت هاي دولتي، بانک ها و شركت هاي تحتپوشش آنها ، شركت هاي بيمه دولتي ، شهرداري ها ، موسسات و شركت هاي تابعه و وابسته به آن، موسسات و شركت هاي دولتيكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده و موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمک دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 22 / 11 / 1357 به خدمت اشتغال داشته اند، به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها. لازم به ذكر است سابقه خدمتي افراديكه در شركتهاي طرف قرارداد شهرداري ها قراردارند مشمول اين بند نمي باشد ، به استثناء كاركناني كه بطور تمام وقت با پرداخت حق بيمه در شركت هاي طرف قراداد با شهرداري كه تا قبل از ابتداي سال 1390 در شهرداري ها ،‌ واحدها و يا سازمان آتش نشاني اشتغال داشته اند.

تبصره طول مدت خدمت نظام وظيفه داوطلبان به حداكثر سن مقرر در ماده 3 اين دستورالعمل اضافه نخواهد شد.

 1. داوطلب بومي : به داوطلبي گفته مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد.
 • شهر محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر ويبا شهر مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد .
 • داوطلب حداقل چهار(4)سال از سنوات تحصيلي ( ابتدايي ،راهنمايي ، دبيرستان و يا دانشگاه ) را بصورت متوالي يا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
 • همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ( اعم از شاغل و يا بازنشسته ) كه شهر محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهر محل موردتقاضا براي استخدام يكسان باشد.
 • داوطلب يا پدر،مادر و يا همسر وي ،حداقل چهار(4)سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفا توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.

تبصره 1-مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن ،تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشد.

تبصره 2-در صورتيكه شهرداري متقاضي استخدام ، در شهرستان يا استاني قرار داشته باشد كه شهر داوطلب در آن شهرستان و يا استان واقع باشد، داوطلب به ترتيب مشمول مزاياي داوطلبين بومي شهرستان و استان خواهد بود.

 1.  داوطلبان رشته شغلي آتش نشان (راننده) مي بايست داراي گواهينامه رانندگي پايه يک طبق شرايط احراز در اولين روز ثبت نام باشند.
 2.  داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشکي مي باشند و همچنين معلولين، مجاز به شركت در رشته شغلي آتش نشان و راننده وسائط نقليه سنگين ( براي تصدي پست آتش نشان راننده ) نمي باشند.
 3. كاركنان قراردادي واحدهاي آتش نشاني و سازمانهاي آتش نشاني شهرداريها و كاركنان شركت هاي طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و يا سازمانهاي آتش نشاني كه تا قبل از سال 1390 بطور تمام وقت با پرداخت حق بيمه اشتغال دارند ،مي توانند با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه در آزمون شركت نمايند.

 

 

د - ثبت نام و مدارك مورد نياز                                                    

 1. داوطلبين مي توانند تنها در يک رشته شغلي و در شهرهاي مختلف يك استان به ترتيب اولويتي كه در هنگام ثبت نام اعلام مي نمايند حداكثر تا سه گزينه محل جغرافيايي مورد تقاضا را انتخاب و از طريقاستانداري يزد( سايت دفتر امور شهري و شوراها) به آدرس shahri.ostanyazd.irو بصورت اينترنتي ثبت نام كنند.
 2. شروع ثبت نام ازساعت8صبح روز شنبه مورخ 1394/9/14 تا مورخ 1394/9/25مي باشد.
 3. داوطلبان استخدام مي بايست عکس پرسنلي 4 * 3  خود را با عرض 150 و ارتفاع200 پيکسل و با فرمتjpgو حداكثر 200 كيلوبايت در رايانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند.
 4. پرداخت مبلغ 400000ريال (چهل هزارتومان)به صورت اينترنتي به حساب سازمان همياري شهرداري هاي استان به عنوان حق شركت در آزمون استخدامي . (ايثارگران از پرداخت50 % مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريزوجه مذكور معاف مي باشند) داوطلبان استخدام اطلاعات فيش واريزي و ساير موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهايتاً پس از بررسي مجدد صحت اطلاعات درج شده و تاييد مراتب توسط سايت، شماره رهگيري خود را براي پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خويش نگهداري نمايند .
 5. كارت ورود به جلسه آزمون استخدامي ازروز 1394/10/6از طريق وب سايت www.shahri.ostanyazd.ir  به داوطلبان ارائه مي شود .
 6. زمان برگزاري آزمون روز جمعه تاريخ 1394/10/11 ساعت 7 صبح است و محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
 7. مدارك مورد نياز جهت اسكن در سايت ثبت نام به شرح زير مي باشد:

*تكميل فرم درخواست شغل

*تصوير آخرين مدرك تحصيلي

*تصوير صفحه اول  شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات كليه صفحات)

*تصوير كارت ملي ( پشت و روي كارت )

*تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا كارت معافيت غيرپزشكي

* مستندات ايثارگري و سوابق پرداخت بيمه.

* مستندات مربوط به نخبگي.

*مستندات استفاده از سهميه معلولين

* مستندات مربوط به قهرمانان ورزشي ( قهرمانان مسابقات المپيك، جهاني، آسيايي، دانشجويان جهان و قهرماني كشور)

* تصويرگواهينامه رانندگي پايه يک براي داوطلبانرشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين درپست آتشنشان(راننده).

*تصوير گواهينامه رانندگي پايه دو براي كاردان آتش نشاني .

هـ - مواد آزمون تخصصي

آزمون تخصصي در هر رشته شغلي به صورت سئوالات چهار گزينه اي و به تعداد 120 سوال شامل 90 سوال به صورت كاربردي و تخصصي در حوزه رشته شغلي مربوط و 30سوال براي سنجش هوش،سرعت،دقت و استعداد يادگيري با احتساب نمره منفي طراحي شده است. (سقف امتياز آزمون تخصصي 100 مي باشد و به ازاي هر 3 پاسخ غلط يك نمره منفي در نظر گرفته مي شود).

واعلام نتايج

اسامي داوطلبان پذيرفته شده براي شركت در مصاحبه يا ازمون عملي(رشته شغلي آتش نشان و آتش نشان راننده)در سايت رسمي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد بعد از برگزاري آزمون اعلام خواهد شد.

زتذكرات

 1. پنج درصد(5%) سهميه استخدامي به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان كمتر از يكسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زير 25 درصد و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده (5%) به ترتيب امتياز كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه حد نصاب لازم در آزمون تخصصي و موفقيت در مصاحبه را كسب نموده باشند و مراحل مربوط را با موفقيت طي نموده باشند انجام خواهد شد.
 2. داوطلبان شاغل در شهرداريها، واحدها يا سازمان آتش‌نشاني شهرداري‌ها ، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در شهرداري واحدها يا سازمان‌هاي آتش‌نشاني‌شهرداري‌ها تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون تخصصي و كتبي از اولويت استخدام برخوردارند.
 3.  دهياران ، شهرداران، فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت در شهرداري‌ يا سازمان‌هاي وابسته ، يا فرزندان كاركنان از كارافتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري‌ يا سازمان‌هاي وابسته ، افراد بومي شهر، شهرستان و استان شهر متقاضي استخدام از اولويت استخدام برخوردارند.
 4. در صورت مساوي بودن نمره نهايي كسب شده داوطلبان ، اولويت معرفي به گزينش به ترتيب با شاغلين قراردادي و بومي شهرداري ،  شهرستان و استان مي‌باشد.
 5. داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتايج، اعتراض خود را به استانداري (دفتر امور شهري) براي بررسي و اعلام نظر ارائه نمايند. پس از مدت مذكور به اعتراض داوطلبان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 6. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده است يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در اين صورت خسارت و هزينه تحميل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
 7. به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر و بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احرازمشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك در رشته هاي غير مرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند وگواهي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد. داوطلبين مي بايست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصي داراي كليه شرايط مورد نظر در اگهي استخدام باشند.
 8. انتخاب نهائي پذيرفته شدگان آزمون پس از موفقيت دركليه مراحل آزمون تخصصي ، مصاحبه يا آزمون عملي و گزينش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام استخدام پيماني براي پذيرفته شدگان حقي ايجاد نخواهد شد .
 9. افرادي كه مدارك تحصيلي يك مقطع بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده دارند مي توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبني بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي بالاتر در آزمون شركت نمايند.(صرفاً براي رشته شغلي آتش نشان)
 10. امتياز آزمون تخصصي كاركنان شاغل ( در شركت‌هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي ) در شهرداري شهر متقاضي استخدام يا سربازان وظيفه كه دوران خدمت سربازي خود را به صورت كامل ( بدون دريافت معافيت و كسر خدمت) و منع انضباطي به صورت امريه در شهرداري گذرانده اند به ازاي هر سال سابقه خدمت 3 درصد  تا سقف 25 درصد و براي كاركنان شاغل ( در شركت‌هاي طرف قرارداد شهرداري ‌تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي) در يكي از شهرداريهاي شهرستان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 5/2 درصد تا سقف 20 درصد و براي كاركنان شاغل ( در شركت‌هاي طرف قرارداد شهرداري تا قبل از ابتداي سال 1390 و قراردادي ) يكي از شهرداري‌هاي استان همان شهر به ازاي هر سال سابقه خدمت 2 درصد تا سقف 18 درصد ضرب شده ومبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي‌گيرد. اعمال امتياز مربوطه براي كاركنان داراي قرارداد مستقيم با شهرداري مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بيمه در شهرداري ها ، واحدها يا سازمان آتش نشاني تا 120 روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون تخصصي و كتبي مي‌باشد.
 11. امتياز آزمون تخصصي داوطلبان بومي شهر متقاضي استخدام در 15/1 و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در 1/1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي (كتبي) قرار مي‌گيرد.
 12. امتياز آزمون تخصصي شهرداران كه در يكي از شهر هاي استان شهر متقاضي استخدام شهردار بوده اند به ازاي هر سال سابقه خدمت با تائيد استانداري 3 درصد تا سقف 25 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرار مي گيرد .
 13. امتياز آزمون تخصصيدهياران در يكي از دهياري‌هاي استان شهر متقاضي استخدام به ازاي هر سال سابقه خدمت با تاييد بخشدار ذيربط 3 درصد تا سقف 20 درصد ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي‌گيرد.
 14. امتياز آزمون تخصصي فرزندان كاركنان فوت شده حين خدمت در شهرداري و يا از كارافتاده كلي دائم حين خدمت در شهرداري  در 2/1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهائي آزمون تخصصي قرارمي گيرد .
 15. درصورتي كه داوطلبان مشمول بيش از يك امتياز از مزاياي پيش بيني شده در بندهاي 10و11و12و13و14 ماده ز ( تذكرات ) اين آگهي شوند . صرفاً بالاترين امتياز براي آنها مبناي محاسبه قرارخواهد گرفت .
 16. نمره نهائي هر داوطلبان بر اساس امتياز آزمون تخصصي (كتبي) با « ضريب 2 »و امتياز آزمون مصاحبه با «ضريب1» محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلي و در سقف تعداد مجوز درهررشته شغلي و هر شهرداري براي طي مراحل گزينش معرفي ميشوند .
 17. نمرات نهائي داوطلبان رشته شغلي كاردان آتش نشان و آتش نشان (راننده )‌ بر اساس امتياز آزمون تخصصي با « ضريب 1»و امتياز آزمون عملي يا تست ورزش با «ضريب2»محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلي و در سقف تعداد مجوز درهررشته شغلي و هر شهرداري براي طي مراحل گزينش معرفي مي‏شوند
 18. ارائه اصل و تصوير كليه مدارك درج شده درآگهي و سايت ، اعم از ( فرم ثبت نام ، مدرك تحصيلي ، شناسنامه ، كارت ملي ، كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا كارت معافيت غيرپزشكي ، مستندات ايثارگري و سوابق پرداخت بيمه در شهرداري ها ، سازمان هاي وابسته و دهياري ها ، مستندات مربوط به قهرمانان ورزشي ،گواهينامه رانندگي ،‌سه قطعه عكس 3*4 پشت نويسي شده مطابق با عكس آپلود شده در سايت) پس از اعلام پذيرفته شدگان در آزمون تخصصي  الزامي مي باشد.
 19. معلولين عادي به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مکتسبه از 3 % سهميه قانوني مربوط برخوردار خواهند شد.
 20. پذيرفته شدگان رشته شغلي آتش نشان و آتش نشان راننده حسب دستور العمل پيوست مي بايست در آزمون عملي يا تست ورزش كه در دي ماه برگزار خواهد شد شركت نمايند.
 21. شماره تلفن هاي 31112263 و 31112531 و 311112202پاسخگوي سوالات احتمالي مي باشد

 

ليست پست سازماني و شرايط احراز آزمون استخدامي

 

آگهي استخدام پيماني شهرداري هاي ابركوه - اردكان - بافق - تفت - زارچ - شاهديه - عقدا - هرات - مهريز - مهردشت - حميديا - نير-  ندوشن - يزد     

                                                                                                                                                                   مورخ 1394/9/8

رديف

محل جغرافيايي خدمت

پست سازماني

عنوان شغلي

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز

مرد

زن

1

ابركوه

جمعدار و امين اموال 

مسئول خدمات مالي

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها) 

2

اردكان

كاردان امور رايانه

اپراتور

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته‌هاي مهندسي كامپيوتر ( كليه گرايشها) ، مهندسي فناوري اطلاعات ، دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته‌هاي علوم كامپيوتر، برنامه‌نويسي، كاربرد كامپيوتر ، كارداني سخت‌افزار و نرم‌افزار 

3

اردكان

كارشناس فضاي سبز

كارشناس امور باغباني

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي كشاورزي (كليه گرايش‌ها) - معماري منظر- مهندسي فضاي سبز

4

اردكان

كارشناس معماري و شهرسازي

کارشناس شهرسازی

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي - ‌برنامه يزي شهري و منطقه اي - مديريت شهري - برنامه‌ريزي منطقه اي - طراحي شهري - مهندسي شهرسازي - جغرافيا و برنامه ريزي شهري

5

اردكان

كارشناس عمران و مامور بازديد

مهندسي راه و ساختمان

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

6

اردكان

كارشناس حقوقي و املاك

كارشناس حقوقي

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق( گرايش حقوق عمومي، حقوق خصوصي ، حقوق جزاء و جرم شناسي، حقوق ثبت اسناد و املاك)

7

بافق

آتش نشان (راننده)

راننده وسائط نقليه تندروي سنگين

3

*

 

 دارابودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه –  فوق ديپلم در تمام گرايش هاي يکي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، كامپيوتر، مخابرات      *دارا بودن گواهينامه رانندگي با وسايل موتوري با حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از شش تن براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

8

بافق

متصدي كنترل و نظارت

بازرس

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مديريت امور فرهنگي،‌امور اداري،‌مديريت‌،مهندس صنايع، امور مالي و حسابداري ، علوم اجتماعي

9

بافق

كارپرداز

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

10

بافق

جمعدار و امين اموال 

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

11

بافق

حسابدار

حسابدار

1

*

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

12

بافق

متصدي خدمات شهري

كاردان محيط زيست

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته‌هاي مهندسي محيط زيست،‌مهندسي فضاي سبز، كشاورزي ( زارعت و اصلاح نباتات) ، باغباني، مهندسي شيمي گرايش مهندسي محيط زيست،‌مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته‌هاي محيط زيست ، بهداشت محيط

13

بافق

كارشناس امور فرهنگي

كارشناس امور فرهنگي

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي گروه امور فرهنگي و اجتماعي

14

بافق

كارشناس حقوقي و املاك

كارشناس حقوقي

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق( گرايش حقوق عمومي، حقوق خصوصي ، حقوق جزاء و جرم شناسي، حقوق ثبت اسناد و املاك)

15

بافق

كارشناس محيط زيست

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

16

بافق

كارشناس طرح توسعه فضاي سبز

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

17

بافق

كارشناس عمران و مامور بازديد

مهندسي راه و ساختمان

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

18

تفت

حسابدار

حسابدار

1

*

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

19

تفت

كارپرداز

مسئول خدمات مالي

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها) 

20

حميديا

كارشناس حقوقي و املاك

كارشناس حقوقي

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق( گرايش حقوق عمومي، حقوق خصوصي ، حقوق جزاء و جرم شناسي، حقوق ثبت اسناد و املاك)

21

حميديا

كارشناس معماري و شهرسازي

کارشناس شهرسازی

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي - ‌برنامه يزي شهري و منطقه اي - مديريت شهري - برنامه‌ريزي منطقه اي - طراحي شهري - مهندسي شهرسازي - جغرافيا و برنامه ريزي شهري

22

حميديا

كارشناس عمران و مامور بازديد

مهندسي راه و ساختمان

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

23

زارچ

حسابدار

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

24

زارچ

كارپرداز

مسئول خدمات مالي

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها) 

25

زارچ

جمعدار و امين اموال 

مسئول خدمات مالي

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها) 

26

شاهديه

متصدي روابط عمومي و پاسخگويي به شكايات

كاردان روابط عمومي

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي امور فرهنگي، مديريت امور فرهنگي ، علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي) ارتباطات اجتماعي ، روابط عمومي .

27

شاهديه

كارشناس شهرسازي و معماري

کارشناس شهرسازی

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي - ‌برنامه يزي شهري و منطقه اي - مديريت شهري - برنامه‌ريزي منطقه اي - طراحي شهري - مهندسي شهرسازي - جغرافيا و برنامه ريزي شهري

28

شاهديه

كارشناس طرح توسعه فضاي سبز

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

29

عقدا

جمعدار و امين اموال 

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

30

مهردشت

كارشناس شهرسازي

کارشناس شهرسازی

1

 

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي - ‌برنامه يزي شهري و منطقه اي - مديريت شهري - برنامه‌ريزي منطقه اي - طراحي شهري - مهندسي شهرسازي - جغرافيا و برنامه ريزي شهري

31

مهردشت

كارشناس  خدمات شهري

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

32

مهردشت

جمعدار و امين اموال 

مسئول خدمات مالي

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها) 

33

مهريز

متصدي آمار اطلاعات و رايانه

اپراتور

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته‌هاي مهندسي كامپيوتر ( كليه گرايشها) ، مهندسي فناوري اطلاعات ، دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته‌هاي علوم كامپيوتر، برنامه‌نويسي، كاربرد كامپيوتر ، كارداني سخت‌افزار و نرم‌افزار 

34

مهريز

متصدي ارتباطات

كاردان آتش نشان

1

*

 

دارابودن گواهي نامه فوق ديپلم در تمام گرايش‌هاي يکي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، كامپيوتر، مخابرات    *دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه دو قديم يا پايه سه جديد براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

35

مهريز

آتش نشان (راننده)

راننده وسائط نقليه تندروي سنگين

1

*

 

 دارابودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه –  فوق ديپلم در تمام گرايش هاي يکي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، كامپيوتر، مخابرات      *دارا بودن گواهينامه رانندگي با وسايل موتوري با حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از شش تن براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

36

مهريز

مميز و مأمور وصول

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

37

مهريز

متصدي خدمات شهري

كاردان محيط زيست

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته‌هاي مهندسي محيط زيست،‌مهندسي فضاي سبز، كشاورزي ( زارعت و اصلاح نباتات) ، باغباني، مهندسي شيمي گرايش مهندسي محيط زيست،‌مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته‌هاي محيط زيست ، بهداشت محيط

38

مهريز

كارشناس عمران

مهندسي راه و ساختمان

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

39

ندوشن

حسابدار و مامور وصول

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

40

نير

كارشناس امور مالي

حسابدار

1

 

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

41

نير

كارشناس خدمات شهري

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

42

هرات

مميز و مأمور وصول

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

43

هرات

كارشناس عمران و مامور بازديد

مهندسي راه و ساختمان

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

44

يزد

حسابدار

حسابدار

2

*

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

45

يزد

حسابدار و امين اموال

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

46

يزد

مميز

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

47

يزد

كارشناس GIS

کارتو گراف

1

*

 

دارابودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس ، در رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران( گرايش نقشه برداري، فتوگرامتري و سيستمهاي اطلاغات جغرافياييGIS)، مهندسي نقشه برداري گرايش (كارتوگرافي وژئودزي) نقشه برداري هوايي و عكس برداري هوايي.

48

يزد

كارشناس بهبود روشها

کارشناس امور اداری

1

*

*

دارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس دريکي ازرشته هاي تحصيلي مديريت ( كليه گرايش‌ها) بجز گرايش مديريت ورزش- مهندسي صنايع ( كليه گرايش‌ها) ، اقتصاد ( كليه گرايش‌ها)

49

يزد

كارشناس هنر

کارشناس امور هنری

1

*

 

دانشنامه ليسانس ، فوق ليسانس، در يكي از رشته هاي تحصيلي گرافيك، هنرهاي تجسمي، فيلمنامه نويسي، موسيقي

50

يزد

كارشناس بازرسي (منطقه 2 و 3)

کارشناس بازرسی و نظارت

2

*

 

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس،فوق ليسانس يا  در يكي از رشته هاي مديريت  -  اقتصاد- حسابداري و امور مالي-مهندسي صنايع مهندس راه وساختمان مهندسي  عمران (عمران)-كارشناس شهرسازي مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار و سخت افزار

51

يزد

كارشناس بهداشت محيط

کارشناس بهداشت

1

*

*

ليسانس ، فوق ليسانس ، در يكي از رشته هاي بهداشت محيط،بهداشت حرفه اي،  بهداشت عمومي ، آموزش  بهداشت ،مديريت خدمات بهداشتي و درماني

52

يزد

كارشناس حفاظت و مرمت آثار تاريخي

کارشناس حفاظت و مرمت

1

*

*

ليسانس ، فوق ليسانس ، در يكي از رشته هاي مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي و معماري  و مرمت ابنيه تاريخي مرمت آثار فرهنگي (كليه گرايشها)

53

يزد

كارشناس حمل ونقل

كارشناس امور حمل و نقل

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل)- مهندسي ترافيك- مهندس حمل و نقل مهندسي تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري

54

يزد

كارشناس ترافيك

كارشناس امور حمل و نقل

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل)- مهندسي ترافيك- مهندس حمل و نقل مهندسي تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري

55

يزد

كارشناس روابط عمومي

كارشناس روابط عمومي

2

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس ، در يكي از رشته  هاي تحصيلي مديريت  امور فرهنگي ، مطالعات فرهنگي و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعي ، علوم ارتباطات، ارتباط تصويري- مديريت رسانه

56

يزد

كارشناس شهرسازي

کارشناس شهرسازی

1

*

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي - ‌برنامه يزي شهري و منطقه اي - مديريت شهري - برنامه‌ريزي منطقه اي - طراحي شهري - مهندسي شهرسازي - جغرافيا و برنامه ريزي شهري

57

يزد

كارشناس ثبتي

كارشناس حقوقي

1

*

*

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق( گرايش حقوق عمومي، حقوق خصوصي ، حقوق جزاء و جرم شناسي، حقوق ثبت اسناد و املاك)

58

يزد

كارپرداز

مسئول خدمات مالي

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها) 

59

يزد

كارشناس تاسيسات

مهندس تاسیسات

3

*

 

دارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس دريکي ازرشته هاي تحصيلي:مهندسي علمي کاربردي عمران،تأسيسات(کليه گرايشها)،مهندسي مکانيک(تأسيسات حرارتي وبرودتي،تأسيسات)

60

يزد

كارشناس عمران 

مهندسي راه و ساختمان

7

3

4

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

61

يزد

كارشناس پيگيري آرا

مهندسي راه و ساختمان

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

62

يزد

كارشناس امور مشاوران و پيمانكاران

مهندسي راه و ساختمان

1

*

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

63

يزد

كارشناس محاسب

مهندسي راه و ساختمان

2

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

64

يزد

كارشناس امور حفاريها

مهندسي راه و ساختمان

2

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران)- مديريت پروژه و ساخت - طراحي محيط

65

يزد

آتش نشان 

كاردان آتش نشان

7

*

 

دارابودن گواهي نامه فوق ديپلم در تمام گرايش‌هاي يکي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، كامپيوتر، مخابرات    *دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه دو قديم يا پايه سه جديد براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

66

يزد

آتش نشان (راننده)

راننده وسائط نقليه تندروي سنگين

3

*

 

 دارابودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه –  فوق ديپلم در تمام گرايش هاي يکي از رشته هاي مديريت عمليات امداد و سوانح ، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد ، ايمني و آتش نشاني ، مديريت عمليات حريق و حوادث ، پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اي، تربيت بدني، برق، تاسيسات، مكانيك، كامپيوتر، مخابرات      *دارا بودن گواهينامه رانندگي با وسايل موتوري با حداكثر مجموع وزن و ظرفيت بار بيش از شش تن براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است

67

يزد

كارشناس زيبا سازي و بهسازي پاركها

كارشناس امور باغباني

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي كشاورزي ( كليه گرايش‌ها) معماري منظر_ مهندسي فضاي سبز

68

يزد

ناظر مناطق(كارشناس)

كارشناس امور باغباني

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي كشاورزي (كليه گرايش‌ها) معماري منظر_ مهندسي فضاي سبز

69

يزد

كارشناس( ناظر توليدات گياهي)

كارشناس امور باغباني

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي كشاورزي (كليه گرايش‌ها) معماري منظر_ مهندسي فضاي سبز

70

يزد

كارشناس روابط عمومي

كارشناس روابط عمومي

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس ، در يكي از رشته  هاي تحصيلي مديريت  امور فرهنگي ، مطالعات فرهنگي و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعي ، علوم ارتباطات، ارتباط تصويري- مديريت رسانه

71

يزد

مسئول دفتر

مسئول دفتر

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مديريت(كليه گرايش ها) - حقوق (كليه گرايش ها) - مهندسي صنايع (كليه گرايش ها) - مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها) - مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات

72

يزد

بازرس

كاردان امور حمل و نقل

3

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم ،‌ ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي ترافيك ، عمران (برنامه ريزي حمل ونقل ، راه وترابري)- برنامه‌ريزي و مهندسي ترابري

73

يزد

كارشناس برنامه ريزي حمل و نقل 

كارشناس امور حمل و نقل

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل)- مهندسي ترافيك- مهندس حمل و نقل مهندسي تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري

74

يزد

كارشناس صدور پروانه (تاكسيراني)

كارشناس امور حمل و نقل

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل)- مهندسي ترافيك- مهندس حمل و نقل مهندسي تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري

75

يزد

كارشناس درآمد

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

76

يزد

كارشناس آزمايشگاه

كارشناس آزمايشگاه

1

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس،فوق لیسانس در يكي  از رشته های تحصيلي علوم آزمایشگاهی ،‌ زيست شناسي

77

يزد

كارشناس بودجه و اعتبارات

كارشناس برنامه ريزي

1

*

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس دریکی از رشته های تحصيلي مديريت (كليه گرايش ها بجز مديريت امور فرهنگي و مديريت ورزش) - مهندسي صنايع (كليه گرايش ها) - مهندسي مالي - حسابداري 

78

يزد

كارشناس آموزش

كارشناس برنامه‌ريزي و آموزش مديريت دولتي

1

*

 

دارابودن دانشنامه لیسانس ویا فوق لیسانس دریکی ازرشته هاي علوم تربيتي (گرايش مديريت آموزشي) ، مديريت (گرايش منابع انساني) 

79

يزد

كارشناس بهداشت محيط

كارشناس بهداشت محيط

1

*

 

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته های بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی
-دارابودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس دریکی ازرشته های مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی به شرط دارابودن لیسانس بهداشت ویایکی ازگرایشهای آن،آلودگی محیط زیست،مهندسی محیط زیست

80

يزد

كارشناس رايانه ، آمار و اطلاعات

كارشناس تحليل گر سيستم 

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکي ازرشته هاي تحصيلي مهندسي کامپيوتر(كليه گرايش‌ها)، مهندسي فناوري اطلاعات

81

يزد

كارشناس ناظر منطقه يك

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

82

يزد

كارشناس ناظر منطقه دو

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

83

يزد

كارشناس ناظر جمع آوري و تفكيك زباله‌هاي بيمارستاني و خطرناك

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

84

يزد

كارشناس امور دفن پسماند

كارشناس محيط زيست

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست) - محيط زيست (گرايش برنامه ريزي) - برنامه ريزي ، مديريت و آموزش محيط زيست - طراحي محيط زيست - مهندسي عمران (گرايش محيط زيست) - مهندسي منابع طبيعي (گرايش محيط زيست)

85

يزد

مسئول امور دفتر و بايگاني

متصدي امور دفتري

1

 

*

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه - دارابودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي حسابداري (كليه گرايش ها) - كامپيوتر (كليه گرايش ها) - فناوري اطلاعات و ارتباطات - فناوري اطلاعات - مديريت (كليه گرايش ها)

86

يزد

اپراتور اتاق فرمان

مسئول خدمات اداري

1

*

 

دارابودن گواهینامه فوق دیپلم یا دارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس دريکي ازرشته هاي تحصيلي مديريت ( كليه گرايش‌ها) بجز گرايش مديريت ورزش- مهندسي صنايع ( كليه گرايش‌ها) ، اقتصاد ( كليه گرايش‌ها)

87

يزد

جمعدار اموال و انباردار

مسئول خدمات مالي

1

*

 

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها) 

88

يزد

مسئول دفتر

مسئول دفتر

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مديريت(كليه گرايش ها) - حقوق (كليه گرايش ها) - مهندسي صنايع (كليه گرايش ها) - مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش ها) - مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات

89

يزد

حسابدار

حسابدار

1

*

*

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

90

يزد

کارشناس امور اداری

کارشناس امور اداری

1

*

*

دارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس دريکي ازرشته هاي تحصيلي مديريت ( كليه گرايش‌ها) بجز گرايش مديريت ورزش- مهندسي صنايع ( كليه گرايش‌ها) ، اقتصاد ( كليه گرايش‌ها)

91

يزد

كارشناس روابط عمومي و پاسخگويي به شكايات

كارشناس روابط عمومي

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس ، در يكي از رشته  هاي تحصيلي مديريت  امور فرهنگي ، مطالعات فرهنگي و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعي ، علوم ارتباطات، ارتباط تصويري- مديريت رسانه

92

يزد

كارشناس بازرسي و پاسخگويي به شكايات

بازرس

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مديريت امور فرهنگي،‌امور اداري،‌مديريت‌،مهندس صنايع، امور مالي و حسابداري ، علوم اجتماعي

93

يزد

كارشناس درآمد

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

94

يزد

كارشناس امور مالي

حسابدار

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري( كليه گرايشها)

95

يزد

كارشناس حمل ونقل

كارشناس امور حمل و نقل

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران (گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل)- مهندسي ترافيك- مهندس حمل و نقل مهندسي تكنولوژي حمل و نقل و ترافيك شهري

96

يزد

كارشناس ماشين آلات

مهندس مكانيك

1

*

 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندس مكانيك ( كليه گرايش‌ها)، مهندس مكانيك و ساخت و توليد، مكاترونيك، مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي يا مهندس مكانيك(نيروگاه)

97

يزد

كارشناس روابط عمومي

كارشناس روابط عمومي

1

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس ، در يكي از رشته  هاي تحصيلي مديريت  امور فرهنگي ، مطالعات فرهنگي و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعي ، علوم ارتباطات، ارتباط تصويري- مديريت رسانه