نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپائی جشنواره غذای بیماران دیابتی با همکاری داوطلبین سلامت عقدا به مناسبت هفته سلامت، روز دوشنبه مورخ 6/2/95 جشنواره غذای سالم با حضور داوطلبین سلامت مرکز سلامت شهر عقدا در پایگاه بهداشتی این شهر برگزار شد. در این جشنواره رابطین و سفیران سلامت انواع غذاهای مختص این بیماران را تهیه و به معرض نمایش گذاشتند. در این جشنواره دکتر یگانه فرد پزشک خانواده مرکز عقدا پیرامون چگونگی غلبه بر دیابت صحبت کرد. وی اظهار داشت: بیماری دیابت با رعایت تغذیه صحیح و تحرک بدنی و بهبود شیوه زندگی قابل پیشگیری است.در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل موثر در بروز این بیماری الگوی نادرست غذایی، مصرف زیاد قند و شکر، شیرینی، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده است، می باشد. وی به کلیه افراد 30 سال به بالای چاق و یا نمایه توده بدنی بالای 30،‌ افراد مبتلا به فشار خون بالا ،‌افراد با سابقه بیماری دیابت در اعضای درجه یک خانواده خود و افرادی با دو مورد از 3 علامت پرخوری، پرنوشی و پر اداری متذکر شد؛ برای سنجش قند خون خود مراجعه و از عدم ابتلا به بیماری دیابت اطمینان حاصل کنند. لازم به ذکر است پس از بازدید مسئولین شهرداری و بخشداری عقدا از سفره سلامت، به کلیه افراد شرکت کننده در برنامه، هدایائی از سوی مرکز بهداشت و شهرداری عقدا اهداء شد.

برپائی جشنواره غذای بیماران دیابتی با همکاری داوطلبین سلامت عقدا به مناسبت هفته سلامت، روز دوشنبه مورخ 6/2/95 جشنواره غذای سالم با حضور داوطلبین سلامت مرکز سلامت شهر عقدا در پایگاه بهداشتی این شهر برگزار شد. در این جشنواره رابطین و سفیران سلامت انواع غذاهای مختص این بیماران را تهیه و به معرض نمایش گذاشتند. در این جشنواره دکتر یگانه فرد پزشک خانواده مرکز عقدا پیرامون چگونگی غلبه بر دیابت صحبت کرد. وی اظهار داشت: بیماری دیابت با رعایت تغذیه صحیح و تحرک بدنی و بهبود شیوه زندگی قابل پیشگیری است.در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل موثر در بروز این بیماری الگوی نادرست غذایی، مصرف زیاد قند و شکر، شیرینی، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده است، می باشد. وی به کلیه افراد 30 سال به بالای چاق و یا نمایه توده بدنی بالای 30،‌ افراد مبتلا به فشار خون بالا ،‌افراد با سابقه بیماری دیابت در اعضای درجه یک خانواده خود و افرادی با دو مورد از 3 علامت پرخوری، پرنوشی و پر اداری متذکر شد؛ برای سنجش قند خون خود مراجعه و از عدم ابتلا به بیماری دیابت اطمینان حاصل کنند. لازم به ذکر است پس از بازدید مسئولین شهرداری و بخشداری عقدا از سفره سلامت، به کلیه افراد شرکت کننده در برنامه، هدایائی از سوی مرکز بهداشت و شهرداری عقدا اهداء شد.


برپائی جشنواره غذای بیماران دیابتی با همکاری داوطلبین سلامت عقدا به مناسبت هفته سلامت، روز دوشنبه مورخ 6/2/95 جشنواره غذای سالم با حضور داوطلبین سلامت مرکز سلامت شهر عقدا در پایگاه بهداشتی این شهر برگزار شد. در این جشنواره رابطین و سفیران سلامت انواع غذاهای مختص این بیماران را تهیه و به معرض نمایش گذاشتند. در این جشنواره دکتر یگانه فرد پزشک خانواده مرکز عقدا پیرامون چگونگی غلبه بر دیابت صحبت کرد. وی اظهار داشت: بیماری دیابت با رعایت تغذیه صحیح و تحرک بدنی و بهبود شیوه زندگی قابل پیشگیری است.در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل موثر در بروز این بیماری الگوی نادرست غذایی، مصرف زیاد قند و شکر، شیرینی، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده است، می باشد. وی به کلیه افراد 30 سال به بالای چاق و یا نمایه توده بدنی بالای 30،‌ افراد مبتلا به فشار خون بالا ،‌افراد با سابقه بیماری دیابت در اعضای درجه یک خانواده خود و افرادی با دو مورد از 3 علامت پرخوری، پرنوشی و پر اداری متذکر شد؛ برای سنجش قند خون خود مراجعه و از عدم ابتلا به بیماری دیابت اطمینان حاصل کنند. لازم به ذکر است پس از بازدید مسئولین شهرداری و بخشداری عقدا از سفره سلامت، به کلیه افراد شرکت کننده در برنامه، هدایائی از سوی مرکز بهداشت و شهرداری عقدا اهداء شد.

برپائی جشنواره غذای بیماران دیابتی با همکاری داوطلبین سلامت عقدا به مناسبت هفته سلامت، روز دوشنبه مورخ 6/2/95 جشنواره غذای سالم با حضور داوطلبین سلامت مرکز سلامت شهر عقدا در پایگاه بهداشتی این شهر برگزار شد. در این جشنواره رابطین و سفیران سلامت انواع غذاهای مختص این بیماران را تهیه و به معرض نمایش گذاشتند. در این جشنواره دکتر یگانه فرد پزشک خانواده مرکز عقدا پیرامون چگونگی غلبه بر دیابت صحبت کرد. وی اظهار داشت: بیماری دیابت با رعایت تغذیه صحیح و تحرک بدنی و بهبود شیوه زندگی قابل پیشگیری است.در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل موثر در بروز این بیماری الگوی نادرست غذایی، مصرف زیاد قند و شکر، شیرینی، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده است، می باشد. وی به کلیه افراد 30 سال به بالای چاق و یا نمایه توده بدنی بالای 30،‌ افراد مبتلا به فشار خون بالا ،‌افراد با سابقه بیماری دیابت در اعضای درجه یک خانواده خود و افرادی با دو مورد از 3 علامت پرخوری، پرنوشی و پر اداری متذکر شد؛ برای سنجش قند خون خود مراجعه و از عدم ابتلا به بیماری دیابت اطمینان حاصل کنند. لازم به ذکر است پس از بازدید مسئولین شهرداری و بخشداری عقدا از سفره سلامت، به کلیه افراد شرکت کننده در برنامه، هدایائی از سوی مرکز بهداشت و شهرداری عقدا اهداء شد.

برپائی جشنواره غذای بیماران دیابتی با همکاری داوطلبین سلامت عقدا

به همت شهرداری عقدا و مرکز بهداشت جشنواره غذایی دیابت برگزار شد.

به گزارش شهرداری عقدا،به مناسبت هفته سلامت، روز دوشنبه مورخ 6/2/95 جشنواره غذای سالم با حضور داوطلبین سلامت مرکز سلامت شهر عقدا در پایگاه بهداشتی این شهر برگزار شد. در این جشنواره رابطین و سفیران سلامت انواع غذاهای مختص این بیماران را تهیه و به معرض نمایش گذاشتند.

در این جشنواره دکتر یگانه فرد پزشک خانواده مرکز عقدا پیرامون چگونگی غلبه بر دیابت صحبت کرد. وی اظهار داشت: بیماری دیابت با رعایت تغذیه صحیح و تحرک بدنی و بهبود شیوه زندگی قابل پیشگیری است.در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل موثر در بروز این بیماری الگوی نادرست غذایی، مصرف زیاد قند و شکر، شیرینی، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده است، می باشد. وی به کلیه افراد 30 سال به بالای چاق و یا نمایه توده بدنی بالای 30،‌ افراد مبتلا به فشار خون بالا ،‌افراد با سابقه بیماری دیابت در اعضای درجه یک خانواده خود و افرادی با دو مورد از 3 علامت پرخوری، پرنوشی و پر اداری متذکر شد؛ برای سنجش قند خون خود مراجعه و از عدم ابتلا به بیماری دیابت اطمینان حاصل کنند.

لازم به ذکر است پس از بازدید مسئولین شهرداری و بخشداری عقدا از سفره سلامت، به  کلیه افراد شرکت کننده در برنامه، هدایائی از سوی مرکز بهداشت و شهرداری عقدا اهداء شد.