نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري آزمون استخدامي شهرداري عقدا

برگزاري آزمون استخدامي شهرداري عقدا


برگزاري آزمون استخدامي شهرداري عقدا

آزمون استخدام آتش نشان در سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد و شهرداري هاي ميبد ، هرات ، مروست ، ندوشن ، عقدا ، تفت ، احمد آباد و مهردشت در نيمه دوم اسفند ماه آغاز خواهد شد.

كارشناس اداري و استخدامي استانداري يزد خبر داد:

با عنايت به اظهار نظر آقاي سيد عباس دشتي مبني براخذ مجوز استخدامي از معاونت محترم توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ثبت نام آزمون استخدام آتش نشان در سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد و شهرداري هاي ميبد – هرات – مروست – ندوشن – عقدا – تفت – احمد آباد و مهردشت در نيمه دوم اسفند ماه آغاز خواهد شد . اطلاعات تكميلي متعاقبا اعلام خواهد شد .