برگزاری جلسه با حضور مهندس شهابی زاد در محل بخشداری عقدا

برگزاری جلسه با حضور مهندس شهابی زاد در محل بخشداری عقدا


برگزاری جلسه با حضور مهندس شهابی زاد در محل بخشداری عقدا

در اولین حضور مهندس شهابی زاد فرماندار شهرستان، در بخش های شهرستان جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهر عقدا با حضور مهندس طالعی بخشدار، حسینی زاده امام جمعه بخش، مهندس مصطفوی شهردار و اعضای شورای شهر عقدا در محل بخشداری عقدا تشکیل گردید.