برگزاری مراسم سالگرد حاجیه خانم سنایی همسر نماینده محترم شهرستان اردکان

برگزاری مراسم سالگرد حاجیه خانم سنایی همسر نماینده محترم شهرستان اردکان


برگزاری مراسم سالگرد حاجیه خانم سنایی همسر نماینده محترم شهرستان اردکان

برگزاری مراسم سالگرد حاجیه خانم سنایی همسر نماینده محترم شهرستان اردکان با حضور مسئولان محترم شهرستان و با حضور شهردار عقدا و اعضای شورای اسلامی شهر عقدا برگزار گردید.