نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری


بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

 

به گزارش شهرداری عقدا،عملیات برق رسانی به کوچه باغات و جنت الزهرای عقدا توسط شهرداری عقدا به بهره برداری رسید