نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعریض و بهسازی بلوار وحدت از شمس آباد به عقدا

تعریض و بهسازی بلوار وحدت از شمس آباد به عقدا


تعریض و بهسازی بلوار وحدت از شمس آباد به عقدا

تعریض و بهسازی بلوار وحدت از شمس آباد به عقدا

تعریض و بهسازی بلوار وحدت

جهت تعریض و بهسازی بلوار وحدت از شمس آباد به عقدا

 به گزارش شهرداری عقدا، در نشستی مابین حسین سعیدی شهردار عقدا و افخمی مدیرعامل سازمان همیاری ها استان طی صحبت هایی مقرر شد در قراردادی این طرح توسط مشاور نقشه ی آن تهیه شود و جهت آسفالت آن با اداره ی راه و شهرسازی استان تبادل و همکاری شود و تا پایان سال 95 این پروژه به اتمام برسد