نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خرید سه ست وسایل بازی کودکان توسط شهرداری عقدا

خرید سه ست وسایل بازی کودکان توسط شهرداری عقدا


خرید سه ست وسایل بازی کودکان توسط شهرداری عقدا

به گزارش شهرداری عقدا ،مهندس حسین سعیدی شهردار عقدا با بیان اینکه قرار شده طی قراردادی با شرکت چینی سه ست وسایل بازی کودکان مستقیم از چین برای عقدا خریداری شود.