نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهردار و شوراي شهر اسلامي عقدا انتخاب بهروز شهاب زاد را به عنوان شهردار شهرستان اردكان تبريك گفتند

شهردار و شوراي شهر اسلامي عقدا انتخاب بهروز شهاب زاد را به عنوان شهردار شهرستان اردكان تبريك گفتند


شهردار و شوراي شهر اسلامي عقدا انتخاب بهروز شهاب زاد را به عنوان شهردار شهرستان اردكان تبريك گفتند

شهردار و شوراي شهر اسلامي شهر عقدا انتخاب بهروز شهاب زاد را به عنوان شهردار شهرستان اردكان تبريك گفتند.

 

 

بهروز شهابي زاد با سلام انتخاب بجا و شايسته جنابعالي را به عنوان شهردار شهر 420 شهيد كه بيانگر لياقت و شايستگي شما مي باشد را از صميم قلب خدمت جنابعالي و مردم اردكان تبريك عرض مي كنيم.

 

از خداوند متعال موفقيت بيش از پيش جنابعالي را در اين مسئوليت خطير طلب نموده و از قادر منان آرزوي توفيق روز افزون را براي جنابعالي داريم.

                                              

                                                                                    شهرداري و شوراي شهر عقدا