نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های عمرانی شهرداری عقدا در سال 94

طرح های عمرانی شهرداری عقدا در سال 94


طرح های عمرانی شهرداری عقدا در سال 94

طرح های عمرانی شهرداری عقدا در سال 94
1- پیاده روسازی  معابر عقدا – بلوارآیت الله صدوقی در زمینی به مساحت 3500 متر مربع و اعتبارات آن از طریق منابع داخلی تامین شده است .
2- مرمت بافت فرسوده محله چهارسوبا زمینی به مساحت 1500تا 2000 مترمربع که از طریق اعتبارات داخلی تامین شده است .
3- آسفالت ورودی عقدا(طرح ورودی ) در زمینی به مساحت 18000 مترمربع که از طریق منابع داخلی تامین شده است.
4- پیگیری وطراحی میدان آیت الله خاتمی(ره) که از طریق منابع داخلی تامین اعتبار شده است .
5- پیگیری و طراحی روشنایی طرح ورودی که از طریق منابع استانی و داخلی تامین اعتبار شده است .
6- همکاری اداره راه و شهرسازی و اداره برق شهرستان که از طریق منابع داخلی تامین اعتبار شده است.
7-  تهیه طرح پارک کوهستان و تهیه طرح کمربندی عقدا که از طریق منابع داخلی تامین اعتبار شده است.