نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طی تفاهم نامه ای جایگاه CNGعقدا به بخش خصوصی جدید واگذار می شود

طی تفاهم نامه ای جایگاه CNGعقدا به بخش خصوصی جدید واگذار می شود


طی تفاهم نامه ای جایگاه CNGعقدا به بخش خصوصی جدید واگذار می شود

طی تفاهم نامه ای جایگاه CNGعقدا به بخش خصوصی جدید واگذار می شود

به گزارش شهرداری عقدا،طی نشستی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد ،مهندس سعیدی شهردار عقدا و نورالدینی مسئول جایگاه های CNGاستان در تفاهم نامه ای قرار بر این شد که واحد پس برطرف کردن نواقص دستگاه های این جایگاه با بخش خصوصی جدیدی واگذار شود