نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد


پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

 

به گزارش روبط عمومی شهرداری عقدا،با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر عقدا و در راستای ساماندهی جنت الزهرا  کار جدول گذاری این مکان آغاز شد