نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

18000متر مربع طرح ورودی عقدا آسفالت شد

18000متر مربع طرح ورودی عقدا آسفالت شد


18000متر مربع طرح ورودی عقدا آسفالت شد

18000متر مربع طرح ورودی عقدا آسفالت شد

به گزارش شهرداری عقدا، 18000متر مربع طرح ورودی عقدا از طریق منابع داخلی آسفالت شد