آغاز بهسازی و تکمیل پروژه ی دیوار ساحلی توسط شهرداری عقدا

آغاز بهسازی و تکمیل پروژه ی دیوار ساحلی توسط شهرداری عقدا

آغاز بهسازی و تکمیل پروژه ی دیوار ساحلی توسط شهرداری عقدا

آغاز بهسازی و تکمیل پروژه ی دیوار ساحلی توسط شهرداری عقدا

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،پروژه ی دیوار ساحلی توسط شهرداری عقدا آغاز شد ،حسین سعیدی شهردار عقدا با اشاره به اینکه  این پروژه از قبل شروع شده بود و نیمه تمام رها شده بود اقدام به تکمیل این طرح در جهت استحکام سازی ، سنگ فرش و ایجاد فضای سبز آن اجرا خواهد شد و انشاالله تا چندماه آینده این طرح به بهره برداری می رسد