آغاز مرمت مجموعه آب انبار فاطمه خان توسط شهرداری

آغاز مرمت مجموعه آب انبار فاطمه خان توسط شهرداری

آغاز مرمت مجموعه آب انبار فاطمه خان توسط شهرداری

آغاز مرمت مجموعه آب انبار فاطمه خان توسط شهرداری

به گزارش شهرداری عقدا،پروژه مرمت مجموعه آب انبار فاطمه خان عقدا آغاز شده است

حسین سعیدی شهردار عقدا با بیان اینکه یکی از هدف های شهرداری عقدا حفظ آثار و مجموعه های تاریخی و با ارزش این شهر هست اینبار مجموعه آب ابنار فاطمه خان مورد مرمت قرار گرفته و هزینه این طرح مبلغ یکصد و ده میلیون تومان هست و پس از اتمام مرمت این آب انبار فضای آن نور پردازی خواهد شد تا جلوه گر زیبایی آن باشیم.