برگزاری مراسم سالگرد حاجیه خانم سنایی همسر نماینده محترم شهرستان اردکان

برگزاری مراسم سالگرد حاجیه خانم سنایی همسر نماینده محترم شهرستان اردکان با حضور مسئولان محترم شهرستان و با حضور شهردار عقدا و اعضای شورای اسلامی شهر عقدا برگزار گردید.