تعویض خاک بلوار شهید صدوقی عقدا

تعویض خاک بلوار شهید صدوقی عقدا

تعویض خاک بلوار شهید صدوقی عقدا

تعویض خاک بلوار شهید صدوقی عقدا

به گزارش شهرداری عقدا،طرح تعویض خاک بلوار شهید صدوقی عقدا در توسط شهرداری در حال اجرا می باشد  تا آماده کاشت نهال و ایجاد فضای سبز شود