جلسه سرمايه گذاري شهرداري هاي استان يزد

مديركل دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور: اصلاحيه شيوه نامه سرمايه گذاري شهرداريها به زودي ابلاغ مي شود.
مديركل دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور در جلسه سرمايه گذاري شهرداري هاي استان يزد اعلام كرد، اصلاحيه شيوه نامه سرمايه گذاري شهرداريها به زودي ابلاغ   مي شود.
"محسن كوشش تبار" روز چهارشنبه چهارم مهرماه 98 در جلسه سرمايه گذاري با شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي شهرهاي استان يزد گفت :
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور آماگي دارد تا تسهيلات قرض الحسنه براي اجراي پروژه هاي شهرداريها را پرداخت نمايد. وي ادامه داد: خوشبختانه شهر يزد هيچ گونه بدهي به سازمان شهرداريها ندارد و در پرداخت اقساط تسهيلات جزو اولين استان هاي خوش حساب مي باشد كه اين مهم به پرداخت سريع تر در تسهيلات آينده شهرداريهاي استان كمك خواهد كرد.
مديركل دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي سازمان شهرداريها در تذكري به شهرداريها  افزود؛ كه اولويت پرداخت تسهيلات خريد ماشين آلات نباشد و بيشتر در راستاي پروژه هاي ماندگار فعاليت نماييد.
   آقاي كوشش تبار در زمينه سرمايه گذاري شهرداريها به شهرداران و روساي شوراي اسلامي شهر خاطر نشان كرد زمينه را براي سرمايه گذاري تسهيل نمائيد و از ايجاد موانع براي سرمايه گذاران خودداري كنيد.