شهردار عقدا روز پزشک را به تمام پزشکان این شهر و دیار تبریک گفت

شهردار عقدا روز پزشک را به تمام پزشکان این شهر و دیار تبریک گفت

حسین سعیدی در پیامی آورده است : بی شک اراده و خواست پزشکان در فراگیری علوم پزشکی علاوه بر تضمین سلامت جامعه زمینه ساز کسب افتخارات بزرگ و جهانی در عرصه علم پزشکی می شود.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ذاتی یک پزشک علاوه بر درمان بیماران توجه به جنبه های انسانی، روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی و ... است، بیان کرد: پزشکان همواره برای ارائه بهترین خدمات پزشکی به همه اقشار تلاش کنند.

سعیدی با اذعان بر اینکه کلمات در تقدیر از پزشکانی که به حق پایبند اصول اخلاقی و معرفتی هستند و در انجام رسالت بزرگ خود کوتاهی نمی کنند، قاصر هستند، گفت:  پزشکان با اذن خالق هستی برای حیات و بقاء بشر تلاش می کنند و بی شک این تلاش ذاتی و الهی است.