معرفی شهردار

 

سید محمد مصطفوی اردکانی
سمت: شهردار عقدا
مدرک تحصیلی: لیسانس عمران
 
سوابق
مسئول واحد عمران و شهرسازی شهرداری عقدا