ملاقات صمیمانه شهردار با نماینده شورای اسلامی شهر و ریاست دادگاه عمومی عقدا

شهردار عقدا به مناسبت هفته قوه قضاییه با نماینده شورای اسلامی شهر عقدا و آقای محمدی ریاست دادگاه عمومی بخش عقدا ملاقات صمیمانه ای داشتند.