نماینده مردم اردکان میزبان اعضای منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران،فرماندار و شهرداران اردکان، احمدآباد و عقدا

 در سالروز ولادت فرخنده حضرت امام رضا(ع)؛ نماینده مردم اردکان میزبان اعضای منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران،فرماندار و شهرداران اردکان، احمدآباد و عقدا بود
حاضرین در این بازدید و حضور در صحن علنی مجلس؛ با روند قانونگذاری در قوه مقننه آشنا شدند