پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

پروژه ی جدول گذاری جنت الزهرای عقدا آغاز شد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر عقدا و در راستای ساماندهی جنت الزهرا  کار جدول گذاری این مکان آغاز شد