پیام تبریک حسین سعیدی شهردار عقدا و شورای اسلامی شهر در پی انتصاب آیت الله اعرافی به ریاست حوزه علیمه سراسر کشور

پیام تبریک حسین سعیدی شهردار عقدا و شورای اسلامی شهر در پی انتصاب آیت الله اعرافی به ریاست حوزه علیمه سراسر کشور

پیام تبریک حسین سعیدی شهردار عقدا و شورای اسلامی شهر در پی انتصاب آیت الله اعرافی به ریاست حوزه علیمه سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،حسین سعیدی شهردار و شورای اسلامی شهر عقدا پیام تبریکی در پی انتصاب آیت الله اعرافی به ریاست حوزه علیمه سراسر کشور صادر کردند