چندین پروژه عمرانی در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

چندین پروژه عمرانی در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

چندین پروژه عمرانی در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

 چندین پروژه عمرانی در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری عقدا در ایام مبارک دهه فجر چندین پروژه عمرانی افتتاح و کلنگ زنی آن انجام شد. مهندس سعیدی شهردار عقدا با اشاره به طرح های قابل اجراء در ایام دهه فجر اظهار داشت: همزمان با این ایام، پروژه های ذیل به بهره برداری خواهد رسید.

 1- جدول گذاری بلوارمجاورقعله سامه به مبلغ 000/000/70 ریال

 2- دیوارساحلی خیابان شهدای فتح المبین به مبلغ 000/000/500 ریال

 3- عملیات بازسازی حوض صفحه به مبلغ 000/000/300 ریال

 4- کف سازی و بدنه سازی محله هلاکو به مبلغ 000/000/700 ریال

 5 - مرمت آب انبار حاج ابوالقاسم رشتی به مبلغ 000/000/200 ریال

 6- بدنه و کف سازی محله صحرا به مبلغ 000/000/300 ریال

 7- روشنایی معابر عمومی شهر به مبلغ 000/000/600 ریال

 8- بدنه و کف سازی آب انبار قعله فاطمه خان به مبلغ 000/000/500 ریال

 9 - سنگ فرش بازارچه قدیم به ارزش 000/000/700 ریال

 10- لکه گیری آسفالت و حفر چاه جذبی  معابر عمومی 000/000/100 ریال

 11- ساماندهی واحد موتوری به مبلغ 000/000/250 ریال

 12- کف و بدنه سازی ساختمان شهرداری به مبلغ 000/000/100 ریال

13- بهبود فضای سبز شهر به  مبلغ 000/000/950 ریال

 وی با بیان اینکه اجرای این طرح ها در طول 4ماه به پایان رسیده است افزود: هزینه اجرای کلیه طرحهای عمرانی پنج میلیارد ودویست هفتاد میلیون ریال بوده که ازمحل اعتبارات عمرانی شهرداری تامین شده است.