گزارش تصویری از عملیات کف سازی و بدنه سازی محله هلاکو

گزارش تصویری از عملیات کف سازی و بدنه سازی محله هلاکو

گزارش تصویری از عملیات کف سازی و بدنه سازی محله هلاکو

گزارش تصویری از عملیات کف سازی و بدنه سازی محله هلاکو

عملیات کف سازی و بدنه سازی محله هلاکو و همچنین بازسازی محوطه مسجد تاریخی هلاکو آغاز شد.