مرمت و لکه گیری آسفالت معابر شهر عقدا صورت پذیرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا پروژه مرمت و لکه گیری آسفالت معابر شهر عقدا در بهمن ماه با هزینه ای بالغ بر  هفتصد میلیون ریال  صورت پذیرفته است.