آزادسازی فضای اطراف بنای تاریخی دروازه بزرگ عقدا/طرح محوطه‌سازی اجرا می‌شود

آزادسازی فضای اطراف بنای تاریخی دروازه بزرگ عقدا/طرح محوطه‌سازی اجرا می‌شود

آزادسازی فضای اطراف بنای تاریخی دروازه بزرگ عقدا/طرح محوطه‌سازی اجرا می‌شود

آزادسازی فضای اطراف بنای تاریخی دروازه بزرگ عقدا/طرح محوطه‌سازی اجرا می‌شود

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،طرح آزاد سازی فضای بنای دروزاه بزرگ عقدا توسط شهرداری و شورای اسلامی آغاز شده و در این  آزادسازی 380متر از فضای جلوی بنای دروزاه بزرگ عقدا تخریب  می شود و پس از پایان این کار طرح محوطه سازی آن اجرا می شود

در طرح تفصیلی شهر عقدا که تصویب شده که فضای اطراف این بنا آزادسازی شده به طوری که ساخت و سازها این بنا را در میان خود پنهان نکند