بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

بهره برداری از پروژه روشنایی جنت الزهرا و کوچه باغات عقدا/گزارش تصویری

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،عملیات برق رسانی به کوچه باغات و جنت الزهرای عقدا توسط شهرداری عقدا به بهره برداری رسید