تجهیز قسمتی از بلوار شهید صدوقی به سیستم آبیاری قطره ای

تجهیز قسمتی از بلوار شهید صدوقی به سیستم آبیاری قطره ای

تجهیز قسمتی از بلوار شهید صدوقی به سیستم آبیاری قطره ای

تجهیز قسمتی از بلوار شهید صدوقی به سیستم آبیاری قطره ای

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا، حسین سعیدی شهردار عقدا با بیان اینکه آبیاری فضای سبز در تابستان معضل جدی ما محسوب می شود گفت : در این راستا تمامی ماشین آلات و نیروهای خود را بصورت شبانه روزی بسیج کرده ایم تا مشکلی در زمینه فضای سبز نداشته  وبتوانیم فضای سبز مطلوبی داشته باشیم .

سعیدی از  تجهیز قسمتی از بلوارهای سطح شهر به سیستم آبیاری مکانیز خبر داد و تصریح کرد در همین راستا و در جهت صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات موجود قسمتی از بلوارهای فضای سبز شهر را به سیستم آبیاری قطره ای مجهز کرده ایم تا از تمامی ابعاد صرفه جویی نمائیم. وی اظهار امیدواری کرد به مرور زمان بتوانیم تمامی بلوارهای سطح شهر را به سیستم آبیاری مکانیزه تبدیل نمائیم