تقدیر و تشکر از مسئول روابط عمومی شهرداری عقدا

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، توسط شهردار محترم، از زحمات آقای سید عبدالرحمن موسوی مسئول روابط عمومی شهرداری عقدا تقدیر بعمل آمد.