رئيس شوراي شهر عقدا: تنها كتابخانه عقدا نياز به نگاه ويژه مسوولان دارد

رئيس شوراي شهر عقدا: تنها كتابخانه عقدا نياز به نگاه ويژه مسوولان دارد

ئيس شوراي شهر عقدا گفت: تنها كتابخانه عقدا در مكان مناسبي مستقر نيست و نياز به نگاه ويژه مسوولان دارد.

محمد افخمي با بيان اين مطلب افزود: كتابخانه شهيد اقبال عقدا در حال حاضر مستقر در كاروانسراي ابوالقاسم رشتي بوده و پيش از پانصد عضو را دارا مي باشد و چون اين ابنيا در اختيار اوقاف مي باشد .

وي اظهار كرد: لازم است كه نسبت به احداث ساختماني جديد اقدامي فوري به عمل آيد .

رئيس شوراي شهر عقدا تصريح كرد: البته در اين رابطه از طرف خانواده شهيد عباسي مقدار 600 متر زمين واقع در شهرك شهيد صدوقي عقدا واگذار گرديده كه بالغ بر 90 ميليون تومان ارزش دارد .

افخمي گفت:‌ اما لطف عزيزان دست اندر كار را مي طلبد كه نسبت به تامين ديگر هزينه هاي مورد نياز اقدام مقتضي را معمول دارند .