طرح مبارزه با کرم گلوگاه انار در عقدا اجرایی می شود

طرح مبارزه با کرم گلوگاه انار در عقدا اجرایی می شود

در راستای طرح مبارزه با کرم گلوگاه انار از طریق رهاسازی پروانه های عقیم شده در باغات انار عقدا، جلسه مقدماتی با حضور رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اردکان ، مدیر اجرای طرح از کارشناسان هسته ای و بخشدار عقدا در محل بخشداری این شهر تشکیل شد.

اجرای این برنامه که از پوسیدگی محصول انار جلوگیری می کند از ابتدای فصل آینده اجرا خواهد شد.

"سوف باف"  در رابطه با این موضوع افزود: در جلسه ای با بخشدار عقدا قرار بر این شد طبق موافقت های قبلی که شده بود باغداران منطقه عقدا یک کاربسیجی کنند و بهداشت باغات را قبل از رها سازی که در سال آینده قرار است در منطقه انجام شود رعایت بکنند .

وی تصریح کرد: این کارشامل جمع کردن انارهای آلوده سال قبل است، همچنین مسوولان بخش عقدا به ویژه بخش هواشناسی قرار شد یکسری اطلاعات هواشناسی را  به مرکز کرج مخابره کنند .

سوف باف ادامه داد:  ما بر اساس آن  می توانیم ظهور آفت و جمعیت آفت را  در منطقه پیش بینی کنیم و بر اساس آن برنامه رها سازیمان " در سال آینده از ابتدای فصل برداشت انار "طراحی کنیم .

سوف باف، دو منطقه را در استان یزد در مرحله اول مشمول این طرح دانست و افزود: این کار قرار است در منطقه عقدا به صورت کل " 45 هکتار عقدا" انجام شود همچنین 20هکتاردر منطقه مهریز یزد، و انشاالله بتوانیم  که خسارت کرم گلوگاه انار را تا حدود قابل قبولی کاهش دهیم.