نجات یک قلاده سگ از قعر چاه در عقدا

نجات یک قلاده سگ از قعر چاه در عقدا

نجات یک قلاده سگ از قعر چاه در عقدا

نجات یک قلاده سگ در عقدا از قعر چاه

کار ارزشمند و پسندیده ی نیروهای امدادی شهر عقدا یک قلاده سگ را که در چاه افتاده بود نجات دادند

به گزارش شهرداری عقدا، یک قلاده سگ که در چاهی در طبقه همکف برج خواجه نعمت که یکی از ابنیه تاریخی وباستانی عقداست افتاده بود نجات پیدا کرد،این چاه که نوزده متر عمق دارد ظاهرا دو روزی بود که این حیوان را در آنجا سپری کرده بود و چندتن از بازدیدکنندگان از این برج با شنیدن صدای سگ از ته چاه به شهرداری عقدا اطلاع دادند و شهرداری نیز با اعزام نیروهای آتش نشانی آنرا از قعر چاه بیرون کشیدند این در حالی که در نقاط استان و کشور در این ارگان ها با بی اعتنایی به همچین مواردی به سادگی از کنار آن عبور می کنند نکته جالب این ماجرا حضور شخص شهردار عقدا و تعدادی از کارمندان این ارگان کمک بر سر این صحنه بود، دراین مورد کار نیروهای امدادی عقدایی جای تقدیر و ستایش دارد