تابش با مردم شهر عقدا دیدار کرد

تابش با مردم عقدا دیدار کرد

  تابش نماینده مردم شهرستان اردکان در مجلس شور اسلامی پس از دیدار و گفتگوی صمیمی با مردم بخش عقدا از رفع برخی از مشکلات این بخش در آینده ای نزدیک .خبر داد بهبود وضعیت درمانگاه عقدا،گاز رسانی به روستاهای فخرآباد،زرجوع،بِلیل و دوگان و رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی روستای سرو علیا از مهمترین مواردی بود که .تابش نسبت به حل آنها قول مساعد داد