حضور سید محمد مصطفوی شهردار عقدا در مراسم گلریزان

مراسم جشن گلریزان در شهر اردکان برگزار گردید. در این مراسم که با حضور هنرمندان کشوری و مسئولان شهرستان برگزار گردید 20 میلیون ریال توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر عقدا جهت کمک به آزادی زندانیان در مراسم گلریزان اهدا شد.