نشست صمیمانه بخشدار،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عقدا با دادستان شهرستان اردکان

نشست صمیمانه بخشدار،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عقدا با دادستان جوان شهرستان اردکان پس از انتصاب ایشان و در این گفتگوی دوستانه در مورد نحوه اطلاع رسانی و جلوگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی مردم صحبت شد و از تلاش ها و زحمات آقای محمدی ریاست دادگاه عقدا تقدیر و تشکر گردید.