پیام فرا رسیدن ماه محرم از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عقدا

باسمه تعالی
محرم، یادآور حادثه کربلا و عاشوراست.نام محرم با عاشورا، کربلا و امام حسین علیه السلام آمیخته شده وبا یکدیگر پیوند دارند.
 محرم، سیاه پوش داغی سترگ، از راه می رسد، داغی مثل آه بلند فرات و گلوی  سوخته خورشید، مثل مجمر چشم هایی نگران و عطش هایی سربریده...

شانه های درختان باغچه تکان می خورد. گل ها  لب به مرثیه می گشایند و نغمه های معطرشان تا هفت کوچه می پیچد .
کربلا، بذری است پاشیده در زمین محرم.بذری که پوسته اش را شکافته و آنقدر ریشه کرده و قد کشیده که شاخه هایش روی دیوار هر خانه ای به چشم می خورد ومیوه هایی که طعم داغش،
دهانت را می سوزاند، درختی که ریشه هایش، داغ، نوشیده و شاخه هایش گرمای دو آفتاب را در سلول هایش ریخته ودر آوندهایش، عطش  جریان دارد،باید میوه ای بدهد که طعم عطش و آفتاب داشته باشد .
 آفتاب محرم از افق خونین عشق سر زد و کربلای دل را در پرتو خود سوزاند.

فرا رسیدن ماه محرم، ایام شهادت حضرت امام حسین(ع) و اصحاب با وفایش را تسلیت و تعزیت عرض می نمائیم .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عقدا