آرامستان عقدا توسط شهرداری در حال بهسازی و ساماندهی می باشد

آرامستان عقدا توسط شهرداری در حال بهسازی و ساماندهی می باشد

آرامستان عقدا توسط شهرداری در حال بهسازی و ساماندهی می باشد

آرامستان عقدا توسط شهرداری در حال بهسازی و ساماندهی می باشد

به گزارش شهرداری عقدا، آرامستان عقدا توسط شهرداری در حال بهسازی و ساماندهی می باشد

حسین سعیدی شهردار عقدا گفت:طرح بهسازی و ساماندهی آرامستان عقدا در حال اجرا می باشد که در این طرح وجود چاله ها ، مسیر های ناهموار  و وجود تاصویر نامناسب در این مکان رفع شده و بلوک گذاری شده و در حال آماده سازی برای ایجاد فضای سبزی هستیم وی همچنین نسبت به روشنایی و آرامستان اشاره کرد که در حال بهبود روشنایی هم هستیم  و در آخر با اشاره به این که یک باب سرویس بهداشتی هم احداث شده و تمام تلاش ما بر این است که این محل را به بهترین نحوه ساماندهی کنیم.

.