اتمام عملیات مرمت آب انبار فاطمه خان عقدا

اتمام عملیات مرمت آب انبار فاطمه خان عقدا

اتمام عملیات مرمت آب انبار فاطمه خان عقدا

اتمام عملیات مرمت آب انبار فاطمه خان عقدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا،عملیات مرمت آب انبار فاطمه خان عقدا اتمام یافت،حسین سعیدی شهردار عقدا در مورد این بیان داشت:شهرداری نگاه ویژه ای به این آثار گرانبها دارد و سعی داریم که بناها و گوهرهای ارزشمند شهرعقدا را حفظ کرده و زیبایی به آن ببخشیم که از همین رو آب انبار فاطمه خان اثر ارزشمندی بود که در حال نابودی بود که با بودجه ای که برای آن در نظر گرفته شد از اردیبهشت ماه طرح بهسازی آن را اجرا کردیم و انشاا... این آب انبار نور پردازی هم خواهد شد تا نمایی زیبا به شهر ببخشد