اجرای فاز اول طرح پیاده ی رو های شهرک

اجرای فاز اول طرح پیاده ی رو های شهرک

اجرای فاز اول طرح پیاده ی رو های شهرک

اجرای فاز اول طرح پیاده ی رو های شهرک

 

به گزارش شهرداری عقدا،فاز اول طرح پیاده رو شهر عقدا در شهرک امام از پیاده روهای ورودی شهر تا میدان بسیج انجام می شود ،حسین سعیدی شهردار عقدا گفت،اجرای این طرح جهت تسهیل و آسان سازی رفت آمد مردم و زیباسازی شهر عقدا اجرا شده و فاز اول این طرح با اعتبار 200میلیون تومان در حال اجرا می باشد که فاز دوم آن در سال آینده اجرا خواهد شد