اجرای پروژه مرمت و تعمیر تصاویر المان شهدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری عقدا پروزه مرمت ، تعمیر و نصب تصاویر المان شهدا واقع در بلوار امام خمینی (ره) عقدا با هزینه ای بالغ بر  یکصد میلیون ریال توسط شهرداری عقدا صورت پذیرفت.