بازدید فرماندار، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرستان اردکان از موزه مجلس شورای اسلامی

تصویری/ بازدید فرماندار، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرستان اردکان از موزه مجلس شورای اسلامی
گفتنی است در حاشیه بازدید از مجلس، جلسه مشترک نماینده اردکان با معاون عمرانی وزیر کشور، فرماندار و شهرداران عقدا،احمدآباد و اردکان به منظور طرح مشکلات و ارائه راهکارها واتخاذ تصمیمات برای ارائه خدمات شایسته تر به شهروندان برگزار شد.