برگزاری جلسه توجیهی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

 جلسه توجیهی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای شوراهای اسلامی،فرماندار و شهرداران؛ همجنین نماینده مردم اردکان، دکتر جمالی نژاد معاون امور عمرانی وزیر کشور، دکتر کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس وخانم دکترمافی رئیس کمیته درآمد پایدار شهرها برگزار شد