برگزاری جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد

جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد با حضور معاون وزیر کشور جناب اقای دکتر جمالی نژاد و شهردار منتخب شهر جهانی یزد و دیگر شهرداران استان برگزار گردید و پیرامون مباحث مختلف شهری بحث و تبادل نظر گردید.