برگزاری پیاده روی خانوادگی

برگزاری پیاده روی خانوادگی عقداییها از میدان جهاد تا سرچشمه شمس آباد و بالعکس و پس از آن صرف صبحانه اجرای موسیقی سنتی و اهداء جوایز به شرکت کنندگان در پیاده روی به قید قرعه در این مراسم  بخشدار جناب آقای مهندس طالعی ، مدیر تربیت بدنی آقای پور غلامی و ریاست شورای شهر عقدا آقای افخمی  و اعضای شورا ، ریاست درمانگاه مالک اشتر آقای رفیعی و مسئول ورزش و جوانان خانم فتوحی و جمعی از خیرین عقدا  حضور داشتند.